Privacybeleid

Privacybeleid
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Op deze manier willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Gastouder Kiekeboe. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Gastouder Kiekeboe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit houdt in dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de kinderopvang uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gewone persoonsgegevens
Onder gewone persoonsgegevens worden o.a. verstaan: naam, geboortedatum, en adresgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor nakomen van wettelijke verplichting en de uitvoering van de overeenkomst.

Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn o.a. gegevens die betrekking hebben op geloofsovertuigingen maar ook medische gegevens. Deze gegevens zijn nodig voor het maken van de juiste koppeling tussen gastouder en vraagouder. Maar ook voor de bescherming van de vitale belangen van het kind.

Verwerkingsregister
Binnen Gastouder Kiekeboe houden we alle persoonsgegevens bij in het verwerkingsregister. Dit register is niet openbaar en wordt alleen getoond aan inspecteur Autoriteit Persoonsgegevens. In het register staat precies beschreven welke persoonsgegevens gevraagd worden, waar dit wordt bewaard en wie toegang heeft tot deze gegevens. Maar ook hoe lang de gegevens worden bewaard en de vernietiging van de gegevens.

Nieuwsbrief
Binnen Gastouder Kiekeboe verspreiden wij een nieuwsbrief aan de vraagouders. Hierin informeren wij u over nieuwuitingen die betrekking hebben op de kinderopvang. U ontvangt de nieuwsbrief gedurende de opvang. Wanneer de opvang stopt, halen wij u mailadres uit de mailinglijst.

Vestrekking aan derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij maken voor onze verwerking van de gegevens alleen gebruik van het programma Portabase. Met deze leveranciers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staan de gemaakte afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Gegevens binnen de EU
Gastouder Kiekeboe verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Gastouder Kiekeboe bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gastouder Kiekeboe van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Veranderingen
Dit Privacybeleid is afgestemd op het gebruik van persoonsgegevens binnen Gastouder Kiekeboe. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in ons privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons zijn verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Gastouder Kiekeboe
Myranda Smit-Peet
Stam 15, 1261 PZ Blaricum
06-23567744

Cookies op de website van Gastouder Kiekeboe

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) op sociale netwerken als Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Uw recht als gebruiker op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Verwijdering van cookies
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”